Gwarancja

Wszystkie produkty AURALiC objęte są 1 roczną ograniczoną gwarancję producenta.

Dla pierwszego kupującego dostępna jest dodatkowa dwuletnia rozszerzona nieprzenośna gwarancja, pod warunkiem zarejestrowania produktu (patrz nota 2) w ciągu 30 dni od daty zakupu od autoryzowanego sprzedawcy AURALiC w Polsce.

Informacji na temat, które urządzenia mogą zostać objęte dodatkową gwarancją producenta, należy szukać na stronie producenta, wybierając dany model urządzenia:

support.auralic.com/hc/en-us


Gwarancja obejmuje wszystkie części i robociznę. Gwarancja jest nieważna, jeśli uszkodzenie wynika z nadużycia, zaniedbania lub nieautoryzowanych modyfikacji.
Koszty związane ze zwrotem tego produktu są wyłączną odpowiedzialnością właściciela. Wszelkie prace naprawcze muszą być wykonywane przez AURALiC lub autoryzowany serwis AURALiC. Prace wykonane przez osoby nieupoważnione spowodują utratę wszelkiej gwarancji.

Produkty AURALiC są jednoznacznie identyfikowane za pomocą numeru seryjnego (S/N) wydrukowanego na etykiecie przymocowanej pod urządzeniem. Ten numer jest wymagany do potwierdzenia gwarancji. Podaj swój numer seryjny, jeśli usługa jest wymagana.

Aby produkt mógł zostać zwrócony do serwisu, AURALiC musi utworzyć numer zgłoszenia („RMA”) . Skontaktuj się ze sprzedawcą lub AURALiC w celu
uzyskania dalszych informacji. Urządzenia bez numeru RMA nie będą przyjmowane do serwisu (patrz nota 1).

Gwarancja producenta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów prawa o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


(1) W sprawie zgłoszenia do serwisu produktu AURALiC w Polsce prosimy skorzystać ze strony www.serwis.mip.biz.pl
UWAGA: Bezpłatnym serwisem gwarancyjnym objęte są tylko urządzenia pochodzące od polskiego dystrybutora MIP.
W pozostałych przypadkach Serwis MIP może odpłatnie (koszty logistyczne + koszty obsługi serwisowej) pośredniczyć w obsłudze reklamacji u producenta AURALiC.
UWAGA: Prosimy zwrócić uwagę, że uprawnienia do rękojmi i rozszerzonej 3 letniej gwarancji dotyczą pierwszego konsumenta który zakupił produkt. Producent weryfikuje te uprawnienia sprawdzając ilość rejestracji użytkowników urządzenia z danym numerem seryjnym.


(2) Zakupione urządzenie AURALiC możesz aktywować i zarejestrować za pomocą oprogramowania Lightning DS na swoim koncie AURALiC lub wypełnić „Formularz rejestracji produktu AURALiC” i odesłać go na adres pocztowy producenta podany na stronie www.auralic.com.

UWAGA: Oprogramowanie Lightning DS dostępne jest na wybrane produkty z systemem operacyjnym iOS (informacje na temat aktualnej wersji i wymagań Lightning DS dostępne są na stronie producenta tutaj)

UWAGA: dwu letnia rękojmia dotyczy tylko konsumenta który kupił produkt od autoryzowanego sprzedawcy AURALiC (szczegóły tutaj)